KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII”

REGULAMIN KONKURSU
„MISTRZ ORTOGRAFII 2021”
dla uczniów klas III – VIII
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku

 1. Cele konkursu:
  1. Popularyzowanie wśród uczniów zasad poprawnej polszczyzny.
  1. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnych umiejętności.
  1. Wdrażanie uczniów do samodzielnego badania języka polskiego.
  1. Rozwijanie świadomości językowej.
  1. Integrowanie środowiska edukacyjnego.
 2. Adresaci konkursu:
  Uczniowie klas III – VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Olecku
 3. Przebieg konkursu:
  I. Konkurs przeprowadzany będzie na trzech poziomach edukacyjnych:
  – dla uczniów szkół podstawowych klasy III
  – dla uczniów szkół podstawowych klasy V – VI
  – dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII
  II. W każdej kategorii wiekowej konkurs przeprowadzany będzie 20 kwietnia 2021 r. w formie wykonania on-line zadań udostępnionych przez platformę classroom.

Organizacja szkolnego konkursu:

a) powołanie szkolnej komisji konkursowej,
b) przekazanie nauczycielom języka polskiego regulaminu oraz zestaw zasad ortograficznych realizowanych podczas konkursu,
c) organizacja konkursu 20 kwietnia 2021r. podczas lekcji języka polskiego,
d)  przekazanie formularza konkursowego  nauczycielom języka polskiego,

d) przekazanie uczniom informacje o wynikach konkursu.

III. Konkurs wyłoni laureatów – MISTRZÓW ORTOGRAFII w trzech kategoriach wiekowych: klasy III – IV  szkoły podstawowej, V – VI  szkoły podstawowej oraz VII- VIII szkoły podstawowej.

IV. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

V. Kryteria oceny arkusza konkursowego:

a) bezbłędne przepisanie tekstu uzupełnionego o brakujące litery i znaki przestankowe,
b) wskazanie właściwych odpowiedzi w teście wyboru (zasady ortograficzne),
c) poprawne zapisanie wyrazów w połączeniu z przeczeniem „nie”,
d) zapisanie podanych zdań z wykorzystaniem właściwych znaków przestankowych.

W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby punktów przez więcej niż jedną osobę z danej kategorii przeprowadzony zostanie dodatkowy konkurs dla osób z najwyższymi wynikami w celu wyłonienia MISTRZA ORTOGRAFII w danej kategorii

**** Uwagi dla uczniów. W czasie pisania testu konkursowego:
Czas uzupełnienia arkusza konkursowego to maksymalnie 45 min.
W czasie wypełniania arkusza nie wolno korzystać ze słowników papierowych internetowych, jak również pomocy osób trzecich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

Skip to content