Konkurs: „Spielfabrik – Fabryka gier”

Konkurs: „Spielfabrik – Fabryka gier”

Organizatorem Konkursu: „Spielfabrik – Fabryka gier”  zwanego dalej Konkursem jest Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

– Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, rozbudzenie ich ciekawości poznawczej.
– Podnoszenie poziomu umiejętności językowych dzieci i młodzieży.
– Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy o krajach DACHL.
– Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości, kreatywności, uzdolnień plastycznych.
– Rozwijanie kompetencji informatycznych.
– Rozwijanie w uczniach umiejętności uczenia się – organizowania własnego procesu uczenia się, oceniania swojej pracy oraz w razie potrzeby szukania rady, informacji i wsparcia.
– Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
– Rozwijanie kompetencji społecznych – zdolności do konstruktywnego – porozumiewania się, negocjowanie radzenia sobie stresem.
– Wyróżnienie i nagrodzenie najciekawszych gier planszowych/karcianych promujących i wspierających naukę języka niemieckiego.


Skip to content