Byliśmy uczestnikami konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

Byliśmy uczestnikami konsultacji Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

Zarząd Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły w dniu 18 maja 2021r. wziął udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Można było wziąć udział w wielu modułach.
My wybraliśmy dwa:
– „Społeczeństwo obywatelskie i kultura”,
– „Ekologia i klimat”.

Konsultacje odbyły się za sprawą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie prowadził Piotr Wasilewski, gośćmi specjalnymi byli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i najmłodszy poseł Robert Gontarz, który reprezentuje w sejmie właśnie wyborców naszego województwa.
Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ spotkaliśmy się w gronie ludzi w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami . Każdy uczestnik mógł zabrać głos (byliśmy podzieleni na „pokoje”), a powtarzające się problemy zostały odnotowane do opracowania „Strategii na rzecz młodego pokolenia”. Wielu młodych ludzi, zwłaszcza ze szkół podstawowych i średnich bardzo odważnie przedstawiało swoje spostrzeżenia. Młodzież
z małych miejscowości i wsi mówiła, że jest stygmatyzowana, w wielu szkołach SU jest martwą literą, która nic nie może. Padły również propozycje, aby państwo organizowało ogólnopolskie projekty, które obudzą oddolne działania młodzieży i wykształcą w nich społeczeństwo obywatelskie. Kilka osób stwierdziło, że smutnym jest fakt, iż kultura kierowana do młodzieży opiera się na tematyce hejtu i uzależnień, że nie jest to dobry pomysł na budzenie wrażliwości na kulturę.
W kilku modułach pojawił się problem lektur szkolnych. Jedna z grup zaproponowała, aby w tworzeniu list lektur obowiązkowych brali udział uczniowie, a nawet, aby lektury w języku staropolskim przetłumaczyć na język współczesny.
W module dotyczącym ekologii i klimatu mogliśmy dowiedzieć się jakie, są problemy środowiskowe i jak możemy im zaradzić. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że ważnym zagadnieniem jest brak zajęć o ekologii w szkołach. Zamiast uczyć się, jakie są rodzaje kamieni, powinniśmy wprowadzić zajęcia praktyczne dające nam wiedzę o tym, jak dbać o naszą Ziemię. To dzięki nim lepiej nauczymy się nawyków przydatnych w przyszłości. Innymi tematami poruszonymi na spotkaniu były m.in. testowanie produktów na zwierzętach, wycinanie lasów, marnowanie pożywienia. Przykładami zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska są np. recykling lub używanie rzeczy wielorazowych.

Anna Kaczor – opiekun Samorządu Uczniowskiego

Skip to content