Rodzice Dwójki czytają dzieciom

Rodzice Dwójki czytają dzieciom

W piątek 14 maja 2021 r. na zajęciach edukacyjnych gościliśmy mamę Zosi, Panią Martę Jeżewską. W ramach narodowego programu „Cała Polska czyta dzieciom” Pani Marta odczytała tekst o Świerszczyku Bajetanie i profesjonalnie poprowadziła pogadankę o jego treści. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Marcie za poświęcony czas, zaangażowanie w sprawy edukacyjne grupy „Odkrywców” oraz za współpracę w realizacji zadań statutowych szkoły.

Barbara Taraszkiewicz

Skip to content