OGÓLNOPOLSKI KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘FORGET- ME- NOT’ EDYCJA WIOSENNA 2021

OGÓLNOPOLSKI KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘FORGET- ME- NOT’ EDYCJA WIOSENNA 2021

Dnia 21 kwietnia 2021 r. odbył się Ogólnopolski  Konkursu z  Języka  Angielskiego ‘Forget- Me- Not’.

Konkurs adresowany był do uczniów klas IV- VIII. Jego celem było rozbudzenie wśród nich zainteresowania językiem angielskim, podniesienie ich umiejętności językowych, promowanie czytelnictwa oraz podniesienie samooceny uczniów.

Pytania konkursowe ułożone były w oparciu o opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie, umieszczone w regulaminie konkursu. Pytania miały formę zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, zadania na dobieranie oraz typu prawda-fałsz) i zadań otwartych (z luką oraz
zadania krótkiej odpowiedzi). Czyli interesująca treść w formie zadań egzaminacyjnych.
Znamy już wyniki uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku biorących w nim udział.
Wyróżnienie otrzymała Izabela Giczewska z klasy VIIb, która zdobyła 96% punktów możliwym do zdobycia.
Dyplomy uznania za bardzo wysokie wyniki przyznano 7 uczniom. Są to:
– Piotr Zieliński, kl. IVb,
– Kamil Przeździecki, kl. IVb
– Zofia Kuszewska, kl. Va
– Radosław Kuprewicz, kl. VIIa
– Maja Muster, kl. VIIa
– Weronika Weisbrod, kl. VIIa
– Zuzanna Żukowska, kl. VIIa

Wręczenie zwycięzcom dyplomów odbędzie się podczas akademii
z okazji zakończenia roku szkolnego 202/2021.
Gratulujemy wysokich wyników w konkursie!

Skip to content