Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia

Zapraszam serdecznie chętnych uczniów oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego do wzięcia udziału w konsultacjach wojewódzkich ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży. Jest to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do
tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

Jest to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego zostanie podjęta dyskusja poświęcona sprawom najważniejszym dla młodego pokolenia Polaków. Celem Konsultacji wojewódzkich jest wypracowanie rozwiązań, zebranie opinii i pomysłów, które zostaną uwzględnione w dokumencie strategicznym.Aby wziąć udział w wydarzeniu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiadlamlodych6.webankieta.pl/.
Konsultacje dla województwa warmińsko-mazurskiego odbędą się 18 maja br. od godz. 17:00 do godz. 20:00 poprzez platformę Webex. Link do wydarzenia zostanie przesłany osobom zarejestrowanym na wydarzenie w wyznaczonym terminie.
Ostateczny termin na wypełnienie formularza zgłoszeniowego to poniedziałek (17.05.2021), do godz. 12:00.
Informacje o pracach nad Strategią na rzecz młodego pokolenia można znaleźć także w social mediach.
FB: https://www.facebook.com/RadaDialoguzMlodymPokoleniem/
TT: https://twitter.com/Rada_Dialogu
IG: https://www.instagram.com/rada_dialogu/

Iwona Narkiewicz – Bielska

Skip to content