Majowe Święta

Majowe Święta

1 Maja – Święto Pracy

Międzynarodowe Święto Pracy obchodzone jest od 1890 r. i początkowo upamiętniało rocznicę wybuchu strajku robotników w Chicago w dniu 1 maja 1886 roku. Na ulice miast w amerykańskim stanie Illinois wyszło wówczas około 610 tysięcy robotników domagających się wprowadzenia 8 – godzinnego dnia pracy i poprawy warunków zatrudnienia.
Dziś 1 maja jest obchodzony jako Święto Pracy głównie w Europie. Na starym kontynencie od kilku lat organizuje się tak zwany EuroMayDay (1 maja nazywany jest w krajach anglosaskich May Day). Nie jest to klasyczne święto robotników, ale raczej akcja na rzecz poszanowania godności człowieka i poprawy warunków życia i zatrudnienia wszystkich ludzi pracy.
Od 2004 roku 1 maja jest dniem upamiętniającym inne ważne wydarzenie
w historii Polski – nasze wstąpienie do Unii Europejskiej.

2 maja dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

2 maja – poza Dniem Flagi – obchodzimy również Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

https://www.gov.pl/web/mswia/2-maja-dniem-flagi-rzeczypospolitej-polskiej

Święto Narodowe Trzeciego Maja – 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie

 i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791/

Praca uczennicy SP2 – (Nikola Muskała)

Skip to content