Organizacja pracy klas I – VIII w maju 2021r.

Organizacja pracy klas I – VIII w maju 2021r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Małymi krokami wracamy do nauki stacjonarnej w szkole. Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoła będzie funkcjonowała w trybie stacjonarnym.

Na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe zasady reżimu sanitarnego:
Dystans – minimalna odległość między osobami: 1,5 metra.
Higiena – dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, w ciągu dnia mycie rąk (lub dezynfekcja rąk),
ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.
Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
Od 4 maja br. wracają do szkoły uczniowie klas I – III i rozpoczynają naukę o godz. 8.00. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
Uczniowie klas I wchodzą do szkoły od strony placu zabaw, uczniowie klas II i III wejściem przy sali gimnastycznej.
Od 17 maja br. do nauki stacjonarnej wracają uczniowie klas IV – VIII zgodnie z załączonym harmonogramem.

Uczniowie pracujący stacjonarnie korzystają z głównego wejścia do szkoły.

Iwona Narkiewicz – Bielska

Skip to content