Ograniczenie funkcjonowania szkoły

Ograniczenie funkcjonowania szkoły

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem Covid-19 od dnia 29 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r. ograniczone zostaje funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole.

Dzieciom oddziałów przedszkolnych zostanie zorganizowana nauka zdalna. Szczegóły uzyskają Państwo u wychowawców:
0a – p. Ewy Kosińskiej
0b – p. Doroty Klewickiej
Uczniowie klas I – VIII pracują zdalnie zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.
Konsultacje dla klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych odbywają się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Zajęcia rewalidacyjne oraz korekcyjno – kompensacyjne odbywają się zdalnie.

Zgodnie z wytycznymi , na wniosek rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w szkole lub oddziale przedszkolnym będą zorganizowane zajęcia.

Skip to content