REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO , KLASY PIERWSZEJ ORAZ KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO , KLASY PIERWSZEJ ORAZ KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ

Szanowni Państwo
W lutym 2021r. rozpoczynamy:
– zapisy do  oddziału przedszkolnego,
– przyjmowanie zgłoszeń do klasy I.
W marcu 2021r. rozpoczniemy zbieranie wniosków do klasy czwartej sportowej.

Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone:

w 2016r. (pięciolatki),
w 2015r. (sześciolatki).

Terminy

1) SKŁADANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021

8-12 lutego 2021 r.

2) REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA na wniosek rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko

15 lutego – 15 marca 2021 r.

3) OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

do  9 kwietnia 2021 r.

4) REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA
na wniosek rodziców dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Olecko lub poza nią

1 czerwca – 13 sierpnia 2021 r.

5) OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH

do  31 sierpnia 2021 r.

DOKUMENTY:

WNIOSEK O PRZYJĘCIEOświadczenie rodzicówOświadczenie wolideklaracja dodatkowego pobytuUpoważnienie do odbioru dzieckaWyprawka do oddziału przedszkolnego

Do klas pierwszych  przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzone:

1) w 2013r. (ośmiolatki), którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2020/2021 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;
2) w 2014r. (siedmiolatki);
3) w 2015r. (sześciolatki), które spełniają jeden z warunków:
– odbyły roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021;
– uzyskały opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o  możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Terminy

1) ZGŁOSZENIE PRZEZ RODZICA /OPIEKUNA UCZNIA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  zamieszkałego w obwodzie szkoły

od 5 lutego 2021 r.

2) REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS OGÓLNODOSTĘPNYCH
na wniosek rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

1-25 czerwca 2021 r.

3) REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA
na wniosek rodziców uczniów zamieszkałych poza  obwodem szkoły

16-19 sierpnia 2021 r.

4) OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
do klasy I szkoły podstawowej

do 31 sierpnia 2021 r.

DOKUMENTY (z obwodu):

ZGLOSZENIE DZIECKA DO KLASY I 2021Oświadczenie rodzicówOświadczenie woliWyprawka do klasy pierwszej

DOKUMENTY (spoza obwodu):

wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwoduoświadczenie rodzicówoświadczenie wolioświadczenie o miejscu zamieszkanioświadczenie o uczęszczaniuoświadczenie o zatrudnieniuWyprawka do klasy pierwszej

Klasa czwarta sportowa o profilu:
pływanie i piłka ręczna – dziewczęta,
pływanie i lekka atletyka – chłopcy.

Terminy

1) ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE UCZNIA DO KLASY SPORTOWEJ
zamieszkałego  poza  obwodem szkoły

1-19 marca 2021 r.

2) OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLAS SPORTOWYCH

do 8 kwietnia 2021 r.

3) REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS  SPORTOWYCH na wniosek rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły

1- 25 czerwca 2021 r.

4) OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO KLAS SPORTOWYCH

do 12 lipca 2021 r.

DOKUMENTY (klasa sportowa):

wniosek o przyjęcie dziecka (klasa sportowa)oświadczenie rodzicówoświadczenie wolizgoda rodziców

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka znajdują się na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 87 520 20 86.

Iwona Narkiewicz – Bielska
                                                                                                          dyrektor szkoły

Skip to content