Nowy skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Nowy skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

6 października wybraliśmy nowy skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Plakaty przygotowane przez kandydatów cieszyły się wielkim zainteresowaniem, co przerwę widoczne były osoby, które czytały programy wyborcze kandydatów. Okazało się, że ci kandydaci, którzy przygotowali plakaty wyborcze zdobyli największą liczbę głosów. Gratulujemy wszystkim, którzy odważyli się kandydować poświadczając tym samym chęć pracy na rzecz społeczności naszej szkoły.

Maja Muster – przewodniczący
Nikola Muskała – zastępca przewodniczącego
Nowakowska Amelia – skarbnik
Maja Wijas – protokolant

Cybulska Amelia, Laszkowska Patrycja, Weisbrodt Weronika
– redaktorzy gazetki SU

Skip to content