Zielony piknik

Zielony piknik

W dniu 05.09.2020 r. na terenie targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Olecku odbył się zielony piknik, podczas którego odbyły się warsztaty ekologiczne, plastyczne, konkursy i zagadki o rzece Ledze oraz zawody w segregowaniu śmieci.

Grupa animatorów Pióropusz z pełnym zaangażowaniem poprowadziła ten blok programowy. Ponadto grupa nieformalna Złota Rybka przygotowała wyjątkową grę terenową.  Zadania dotykające sfery emocjonalnej,  uczą nie tylko zrozumienia potrzeb innych, ale także nabycia umiejętności niesienia pomocy. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Gminę Olecko w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku.” Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.    

Ewa Kosińska

Skip to content