Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/21

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/21

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć” – Janusz Korczak

Pod takim hasłem rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Rok szczególny z powodu pandemii, a więc i inauguracja była inna niż w latach poprzednich. W uroczystości wzięli udział uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej, ich rodzice, delegacje klas starszych, Dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

Prowadzący powitał zgromadzonych. Następnie zgodnie z ceremoniałem wprowadzony został sztandar  i odśpiewany hymn narodowy i hymn szkoły.

Dyrektor szkoły p. Iwona Narkiewicz-Bielska zwróciła się do zebranych z krótkim przemówieniem. Głos zabrała również p. Barbara Szejnoga, która w imieniu Rady Rodziców pożegnała ustępującą dyrektor p. Barbarę Taraszkiewicz i powitała rozpoczynającą kierowanie placówką dyrektor p. Iwonę Narkiewicz- Bielską. Obie panie otrzymały piękne kwiaty.

 Prowadzący uroczystość przypomnieli tragiczną historię września 1939 roku. Uczeń klasy 6b Jakub Kowalczyk ubrany w mundur żołnierza wygłosił wzruszający wiersz Józefa Szczepańskiego „Dziś idę walczyć- Mamo!” Po recytacji chwilą ciszy uczczona została pamięć poległych, walczących o wolność Ojczyzny. P. Dyrektor wraz z delegacją Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunem p. Anną Kaczor udała się pod Dąb Pamięci poświęcony Bolesławowi Deszertowi- jednej z ofiar katyńskich. Po obeliskiem zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Po powrocie delegacji prowadzący pożegnali zebranych i zakończyli inaugurację roku szkolnego.

Uroczystość prowadzili: p. Wojciech Jegliński, Amelia Cybulska- uczennica kl.6b i Antoni Rukść- uczeń kl. 6a.

Scenariusz apelu opracowała p. Iwona Truchan. O nagłośnienie zadbał p. Tomasz Borowski, a o dekorację sali gimnastycznej- p. Bogumiła Bajbak.

                                                                                               Elżbieta Josiewicz

Galeria:

Skip to content