PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

PODZIĘKOWANIE ZA WSPÓŁPRACĘ

W związku z zakończoną kadencją Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku pragnę wyrazić serdeczne słowa podziękowania wszystkim, którzy współuczestniczyli w ciągu tych pięciu lat w organizacji i realizacji działań wynikających z zadań statutowych szkoły i mojej koncepcji pracy. Dziękuję wszystkim obecnym uczniom, absolwentom gimnazjum i szkoły podstawowej za całokształt współpracy na polu edukacyjnym i wychowawczym.

Słowa podziękowania za bogatą współpracę kieruję do rodziców, aktywnie działających przedstawicieli Rady Rodziców, którzy zawsze mi towarzyszyli, a w szczególności w niełatwych pracach przy wdrażaniu reformy oświaty, podczas ufundowania szkole nowego sztandaru, organizacji konkursów, pikników rodzinnych itp.

Wyrazy wdzięczności kieruję do wrażliwych na potrzeby szkoły oleckich instytucji, przedsiębiorców i „Przyjaciół Dwójki”. Dziękuję Państwu za ogromne bezinteresowne wsparcie w doposażeniu szkoły w sprzęt komputerowy, meble do Izby Pamięci Władysława Żurowskiego i biblioteki szkolnej, za kostkę brukową na ciąg pieszy przy sali gimnastycznej, za kruszywo oraz rośliny ozdobne do terenów zieleni przy szkole, za materiał i położenie instalacji elektrycznej w 4 pomieszczeniach szkolnych, za odśnieżanie sprzętem ciężkim posesji i usługi transportowe podczas urządzania placu zabaw, za pomoc finansową przy organizacji konkursów, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych i wiele innych form wsparcia. Dziękuję mieszkańcom osiedla za dofinansowanie zakupu wyposażenia na plac zabaw. Dziękuję firmie z Warszawy za obdarowanie szkoły 16 komputerami, 2 tablicami interaktywnymi, fotelami biurowymi.

Cieszę się, że wszystkie podejmowane w szkole inicjatywy, wyzwania oraz misję szkoły mogłam wspólnie realizować z otwartą i doświadczoną kadrą pedagogiczną, którym na sercu leży zawsze bezpieczeństwo i dobro ucznia. Dziękuję wszystkim pracownikom administracji i obsługi, za zdrowe obiadki, za higieniczne warunki i zadbane pomieszczenia szkolne, tereny zieleni i warzywny ogródek przyszkolny – po to, aby dzieci czuły się, jak w drugim domu.

Pragnę wyrazić również serdeczne podziękowanie za wspólną pracę i współpracę dla Pana Burmistrza Karola Sobczaka i byłego Pana Wacława Olszewskiego, Panu Staroście Marianowi Świerszczowi, kolegom i koleżankom Dyrektorom szkół i przedszkoli oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, Starostwa, Nadleśnictwa, Policji, Straży Pożarnej….

Dziękuję wszystkim za owocną współpracę w okresie mojej kadencji, za życzliwość, zrozumienie, za całokształt tworzenia wspólnego dzieła, jakim jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży. Moje ścieżki zawodowe w dalszym ciągu będą wiodły do szkoły, dlatego mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze się przetną.

Barbara Taraszkiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Skip to content