List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych