Oddział przedszkolny w okresie wakacyjnym

Oddział przedszkolny w okresie wakacyjnym

Szanowni Państwo, informujemy, iż decyzją Burmistrza Olecka, w bieżącym roku szkolnym przedszkole publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi zgodnie z Zarządzeniem
nr ORN.0050.82.2020 z dnia 5 czerwca 2020r.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów (procedura dostępna na www.sp2.olecko.edu.pl). Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

W związku z tym bardzo prosimy wszystkich rodziców o wypełnienie poniższego zgłoszenia i przesłanie go na adres skrzynki mailowej (sp2@olecko.edu.pl) lub wrzucenie do skrzynki pocztowej zawieszonej przy głównym wejściu do szkoły.

Prosimy o bardzo rzetelne wypełnienie terminów, kiedy nie będą Państwo w stanie zapewnić opieki swojemu dziecku. W dalszym ciągu pracujemy w ograniczonej liczbie miejsc zgodnie z reżimem sanitarnym, a chcielibyśmy zapewnić opiekę dzieciom, których oboje rodziców w tym czasie są zobowiązani świadczyć pracę. Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca br.                

Załączniki:

Skip to content